Giải quyết tốt nhất trong tuần

USDCAD

+1143 (points)

EUR/USD: wave analysis

The pair can fall.

On the 4-hour chart the wave А

J
@JonathanChua600

@WF_Trade can i copy trade you with

Các nhà giao dịch hàng đầu

Lợi nhuận: +2249.09%
Lợi nhuận: +2235.79%
o
Lợi nhuận: +1199.24%
Lợi nhuận: +1186.44%
Lợi nhuận: +786.35%

GBP/NZD: Ichimoku clouds

Let's look at the four-hour chart. Tenkan-sen line is above Kijun-sen, both lines are directed upwards.

Mở tài khoản

Chỉ cần chọn mạng xã hội ưa thích của bạn để bắt đầu giao dịch

Tags

Tag sử dụng
#TechnicalAnalysis 9084
#FundamentalAnalysis 7160
#Stocks 6266
#EURUSD 4445
#التحليل 4418
#Analisis 4256
#AUDUSD 4189
#USDJPY 3921
#GBPUSD 3805
#Analiza 3793