Giao dịch tốt nhất trong tuần

USDRUB

+135400 (points)

hello trader...anything need help just msg me....

J
@JonathanChua600

@WF_Trade can i copy trade you with

Nhà giao dịch hàng đầu

Lợi nhuận: +815.75%
Lợi nhuận: +671.24%
6
Lợi nhuận: +105.86%
Lợi nhuận: +73.96%
L
Lợi nhuận: +7.18%

EUR/NZD: Ichimoku cloudsLet's look at the four-hour chart. Tenkan-sen line is below Kijun-sen, the lines are horizontal .

Mở tài khoản

Chỉ cần chọn mạng xã hội yêu thích của bạn để bắt đầu giao dịch

Tags

Nhãn Đã sử dụng
#TechnicalAnalysis 12382
#FundamentalAnalysis 9964
#Analisis 7945
#التحليل 7770
#Analiza 7704
#EURUSD 7470
#การว 7114
#AUDUSD 6622
#Stocks 6412
#USDJPY 6239