Giao dịch tốt nhất trong tuần

XAUUSD

+715 (points)

hello trader...anything need help just msg me....

J
@JonathanChua600

@WF_Trade can i copy trade you with

Nhà giao dịch hàng đầu

Lợi nhuận: +1039.48%
Lợi nhuận: +807.58%
c
Lợi nhuận: +627.55%
Lợi nhuận: +570.93%
e
Lợi nhuận: +298.71%

Brent Crude Oil: Murrey analysis

On the D1 chart, the price is traded near the upper border of the Murrey range ([8/8]) at around 68.75, and tries to reverse downwards.

Mở tài khoản

Chỉ cần chọn mạng xã hội yêu thích của bạn để bắt đầu giao dịch

Tags

Nhãn Đã sử dụng
#TechnicalAnalysis 9885
#FundamentalAnalysis 7885
#Stocks 6412
#EURUSD 5535
#التحليل 5532
#Analisis 5294
#Analiza 4838
#AUDUSD 4832
#USDJPY 4593
#การว 4584