Giao dịch tốt nhất trong tuần

#
GBPUSD

+882 (points)

hello trader...anything need help just msg me....

J
@JonathanChua600

@WF_Trade can i copy trade you with

Nhà giao dịch hàng đầu

Lợi nhuận: +1236.25%
c
Lợi nhuận: +845.24%
M
Lợi nhuận: +707.40%
Lợi nhuận: +655.68%
Lợi nhuận: +489.76%

AUD/CAD: Ichimoku cloudsLet's look at the four-hour chart. Tenkan-sen line is below Kijun-sen, the red line is

Mở tài khoản

Chỉ cần chọn mạng xã hội yêu thích của bạn để bắt đầu giao dịch

Tags

Nhãn Đã sử dụng
#TechnicalAnalysis 10527
#FundamentalAnalysis 8417
#Stocks 6412
#التحليل 6408
#EURUSD 6241
#Analisis 6137
#Analiza 5685
#AUDUSD 5384
#การว 5367
#USDJPY 5070