hello trader...anything need help just msg me....

J
@JonathanChua600

@WF_Trade can i copy trade you with

Nhà giao dịch hàng đầu

Lợi nhuận: +834.68%
Lợi nhuận: +679.81%
6
Lợi nhuận: +107.11%
Lợi nhuận: +79.45%
S
Lợi nhuận: +10.80%

Bitcoin: technical analysis

Current trend

After active growth and the test of level 7310.80, Bitcoin price was corrected

Mở tài khoản

Chỉ cần chọn mạng xã hội yêu thích của bạn để bắt đầu giao dịch

Tags

Nhãn Đã sử dụng
#TechnicalAnalysis 12640
#FundamentalAnalysis 10138
#Analisis 8131
#Analiza 7888
#التحليل 7770
#EURUSD 7598
#การว 7288
#AUDUSD 6721
#Stocks 6412
#USDJPY 6361