Giải quyết tốt nhất trong tuần

EURCAD

+2612 (points)

Opened sell EUR/USD at price: 1.1227
Opened sell USD/CHF at price: 0.9662
Opened buy USD/CAD at price: 1.3443

J
@Jessica

@WF_Trade, Good Job!!!

Các nhà giao dịch hàng đầu

Lợi nhuận: +1533.07%
Lợi nhuận: +1410.83%
Lợi nhuận: +1386.19%
Lợi nhuận: +843.57%
f
Lợi nhuận: +794.81%

AUD/JPY: Ichimoku clouds

Let's look at the four-hour chart. Tenkan-sen line is below Kijun-sen, the red line is directed upwards, while the blue one remains horizontal.

Mở tài khoản

Chỉ cần chọn mạng xã hội ưa thích của bạn để bắt đầu giao dịch

Tags

Tag sử dụng
#TechnicalAnalysis 7664
#FundamentalAnalysis 5700
#Stocks 4056
#EURUSD 3339
#AUDUSD 3134
#Analisis 2900
#USDJPY 2805
#GBPUSD 2745
#USDCHF 2723
#التحليل 2651