კვირის საუკეთესო გარიგება

Y
EURTRY

+26234 (პუნქტები)

hello trader...anything need help just msg me....

J
@JonathanChua600

@WF_Trade can i copy trade you with

ტოპ პროვაიდერები

შემოსავალი: +1640.17%
შემოსავალი: +524.87%
შემოსავალი: +434.14%
6
შემოსავალი: +71.55%
U
შემოსავალი: +16.08%

EUR/NZD: Ichimoku cloudsLet's look at the four-hour chart. Tenkan-sen line is below Kijun-sen, the red line is

დარეგისტრირება

ვაჭრობის დაწყებამდე, უბრალოდ, აირჩიეთ თქვენი საყვარელი სოციალური ქსელი

Tags

მონიშვნა გამოყენებულია
#TechnicalAnalysis 11197
#FundamentalAnalysis 8884
#التحليل 7252
#Analisis 6939
#EURUSD 6776
#Analiza 6485
#Stocks 6412
#การว 6134
#AUDUSD 5943
#USDJPY 5584

იურთიერთე. ივაჭრე. იშოვე.